logo                                                                                                                                     EN  English (UK)     BG  Български език

Проблемът

Първопричините на проблемите с популацията на бездомни кучета в България се крият в редица социални и икономически фактори. 
След отмяната на Комунистическия режим след 1989 година и така наречените "промени" в политическата система на страната мерките отностно бездомните кучета останаха неглижирани. Жестоката политика на "масова евтаназия" се оказа най-прилагана за решение на разширяващия се проблем. Процесите на урбанизация се засиливаха междувременно, което от своя страна откри липса на капацитет за управление на градските отпадъци. Паралелно с това, жизненият страндарт на българите се влошаваше през годините на икономическа криза и високи нива на инфлация.
Все пак на този фон значителни публични финансови ресурси бяха отчитани без явни и измерими резултати. Усилията на българските власти да се справят с нарастващата популация на бездомните животни не са оценени положително от Европейските институции до този момент.
Наличието на многобройни бездомни кучета винаги причинява неудобство, ако не най-малко нарушава обществения ред и хигиена. Приютите за кучета са пренаселени, а особено в обществените такива най-често липсва грижа и внимание към животните; те обикновено не получават медицински грижи и остават недохранени.
В частните приюти служители и доброволци правят всичко възможно да полагат грижи за кучетата, но техните възможности обикновено не са достатъчни.

Stray Dog 13Защо практиката на залавяне и задържане е неефективна?
-насочена е към погрешна целева група от бездомни животни
-не всички животни могат да бъдат уловени
-пренаселени приюти за животни
-нехуманно отношение
-скъпо струваща практика
-чуствителност към корупционни практики
-не предлага окончателно решение, а перманентен цикъл
-обхватът е зависим от капацитета за отглеждане
-увеличава се миграцията
-увеличава се разпространението на болести


Ситуацията с бездомните кучета в България би се повлияла минимално, ако липсва образованост и подход към обществото, а помощта към животните не би била адекватна без настиск към местните власти от страна на чуждестранни действащи организации.

ДАРЕНИЯ ЗА КЛИНИКАТА ЗА КУЧЕТА

ЕУРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC: BPBIBGSF
Банкова сметка:
BG35 BPBI793510573159 01

sp2

 

АБОНАМЕНТ

Име 
Email 
    

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн