logo                                                                                                                                     EN  English (UK)     BG  Български език

Първата кампания за популяризиране на каузата

Първата кампания за популяризиране на каузата се състоя на 12 Април в Мол Галерия Стара Загора.
Сърдечни благодарности на всички доброволци, както и на проявилите интерес и внимание към инициативата!

Репортаж за ситуацията в България

За съжаление, визията из българските улици в очите на чужденците изглеждата така:

Dog 11

С тази гледка израстват децата на България:

Dog 17

За една държава може да се съди по начина, по който тя се отнаса с животните.

Dog 12

Предимства на кастрираните животни

Neutering / spaying is the only humane and effective way to put a stop to the suffering of stray animals; their number will slowly decrease by natural way and less stray animals will cause less troubles while, at the same time, this will lead to a better acceptance of the remaining strays. The animals will also fight less, because the hormones of a neutered dog will not lure the dog into fighting as much. Spaying female dogs can reduce the chance of getting particular kinds of cancer, less pups will starve to death. These are only a few of the advantages neutering / spaying brings.

Source: StrayDogsCampain Foundation Newsletter, August 2013

ИН и регистрация на кучето съгласно националното и европейското законодателство

Съдържанието предстои да бъде публикувано.

ДАРЕНИЯ ЗА КЛИНИКАТА ЗА КУЧЕТА

ЕУРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC: BPBIBGSF
Банкова сметка:
BG35 BPBI793510573159 01

sp2

 

АБОНАМЕНТ

Име 
Email 
    

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн